Sprzedajesz samochód? A co z polisą OC

Sprzedajesz samochód? A co z polisą OC

13/01/2013

Polisę komunikacyjną OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Po tym czasie można wypowiedzieć ubezpieczenie i zawrzeć umowę z inną, np. tańszą firmą ubezpieczeniową. Często jednak zdarza się, że dochodzi do sprzedaży pojazdu przed upływem okresu ubezpieczenia. Co wtedy?

Jakie obowiązki ma sprzedający?

Zbywca pojazdu powinien w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe. Ma on również prawo ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki pod warunkiem, że nowy właściciel pojazdu wypowiedział ubezpieczenie. Tą kwestię warto ustalić z kupującym przed transakcją. Sprzedający ma wówczas możliwość doliczenia do ceny pojazdu wartości opłaconej składki polisy, którą kupujący będzie kontynuował.

Co z polisą OC może zrobić nowy właściciel pojazdu?

Nowy właściciel po zakupie używanego pojazdu z polisą ma w zasadzie dwie możliwości. Może albo wypowiedzieć polisę w dowolnym momencie po zakupie samochodu (zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lutego 2012 r.) lub kontynuować ubezpieczenie.

Jeżeli nowy właściciel pojazdu zdecyduje się na kontynuację polisy powinien liczyć się z tym, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki zgodnie z posiadanymi przez nowego właściciela zniżkami. Pierwsza myśl mówi nam, że prawdopodobnie będziemy musieli dopłacić, otóż niekoniecznie. Jeśli mamy korzystniejsze zniżki ubezpieczyciel jeszcze zwróci nam nadpłatę.

Niektóre firmy, np. You Can Drive Ergo Hestii dokonuje kalkulacji tylko w momencie, gdy wychodzi ona na korzyść nowego właściciela pojazdu. Jak tłumaczy Arkadiusz Bruliński:

Przy nabyciu pojazdu nie dokonujemy automatycznej rekalkulacji i przedłużamy umowę ubezpieczenia na warunkach zbywcy pojazdu, chyba że warunki dla nowego właściciela są korzystniejsze wtedy, proponujemy rekalkulacje. Taka propozycja jest składana niezależnie od okresu umowy.

Źródło: serwis ubea.pl, artykuł: Co z polisą OC po sprzedaży samochodu?

O nas

Superpolisy.com.pl - znajdujemy najtańsze ubezpieczenia OC i dobre polisy AC w Twoim mieście.

Policz OC / AC

Kalkulator OC / AC