Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenia samochodowe dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Kierowcy zobligowani są do zakupu obowiązkowej polisy OC, pozostałe ubezpieczenia mogą wybierać wedle uznania. Polisy komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę pojazdu, jego właściciela oraz kierowcy i pasażerów. Sprawdź dostępne na rynku ubezpieczenia komunikacyjne.


Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni ubezpieczonego od finansowych konsekwencji szkód jakie może on wyrządzić osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego pojazdu.
Ubezpieczenie OC należy kupić obowiązkowo najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.
Sumy gwarancyjne w odniesieniu do jednego zdarzenia wynoszą:

- 5,21 mln euro za szkody na osobach (do 2019 r. suma ta wynosiła 5 mln euro),
- 1,05 mln euro za szkody w mieniu (do 2019 r. suma wynosiła 1 mln euro).


Ubezpieczenie AC

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu chroniącym jego właściciela przed finansowymi konsekwencjami w razie uszkodzeń i zniszczeń samochodu spowodowanych z winy jego właściciela. Ubezpieczenie AC obejmuje także szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, a także ryzyko kradzieży.
Zakres polisy można dostosowywać do własnych potrzeb, manipulując w ten sposób wysokością składki. Zazwyczaj jednak stanowi ona kilka procent wartości pojazdu.


Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu na trasie. Tym, co zachęca kierowców do zakupu autocasco, jest opcja holowania pojazdu w razie jego unieruchomienia na koszt ubezpieczyciela.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe dodają Assistance w wersji podstawowej jako gratis do obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Ubezpieczenie NNW

NNW to ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych. Polisa jest niedroga i zawsze warto się w nią zaopatrzyć przy zakupie obowiązkowego OC.


Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb to polisa, w ramach której pokrywane są koszty wymiany lub naprawy szyb. Polisa obejmuje zakresem ochronę szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych. Jest to o tyle dobre ubezpieczenie, że zazwyczaj umożliwia likwidację szkody bez potrącania zniżek z polisy autocasco.


Ochrona prawna

Ubezpieczenie OP chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sporów prawnych oraz umożliwia obronę interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez refundację przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów z tą obroną związanych. Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje klientowi adwokata, pokrywa koszty honorarium prawnika lub uiszcza niezbędne opłaty sądowe.


Policz OC / AC dla swojego auta

O nas

Superpolisy.com.pl - znajdujemy najtańsze ubezpieczenia OC i dobre polisy AC w Twoim mieście.

Policz OC / AC

Kalkulator OC / AC