Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ubezpieczenie OC to ustawowy obowiązek każdego kierowcy. Mało który właściciel pojazdu ma ochotę zagłębiać się w ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale z drugiej strony ignorancja w tym temacie grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Postanowiliśmy rozwiązać za was ten problem – poniżej prezentujemy w bardzo przystępny sposób najważniejsze punkty ustawy (całą ustawę możecie znaleźć tutaj – Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach).


Kogo dotyczy ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu, a że w Polsce nie można jeździć samochodem, motorem czy ciężarówką bez tablic rejestracyjnych – wszyscy kierowcy muszą mieć polisę OC.


Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC (a dokładnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) chroni właścicieli pojazdów w sytuacji gdy spowodują kolizję i wyrządzą szkodę innym osobom lub uszkodzą cudze mienie np. samochód. Polisa OC chroni samego właściciela pojazdu – od konsekwencji finansowych spowodowanego przez niego wypadku (do określonych sum gwarancyjnych) oraz poszkodowanych przez kierowcę osób, którym zostanie wypłacone odszkodowanie z tytułu OC sprawcy. Sprawca wypadku, który nie zakupił OC, musi pokryć koszty napraw i leczenia osób poszkodowanych w zdarzeniu z własnej kieszeni.


Sumy gwarancyjne w OC

W 2019 r. zostały podniesione sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC. Obecnie wynoszą one:

- 5,21 mln euro za szkody na osobach (wcześniej 5 mln euro),
- 1,05 mln euro za szkody w mieniu (wcześniej 1 mln euro).

Myślisz, że to sumy wzięte z kosmosu? Kiedy na skutek wypadku któryś z pasażerów dozna poważnych obrażeń np. uszkodzenia kręgosłupa i zostanie skazany na wózek inwalidzki, a sprawcy zdarzenia przyjdzie zapłacić z polisy OC nie tylko za naprawy szkód materialnych, ale również szkody osobowe związane z zadośćuczynieniem za ból, cierpienie, za rehabilitację czy płacenie dożywotniej renty, zawrotna na pierwszy rzut oka suma gwarancyjna nie robi już wrażenia.


Przed czym nie chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC nie jest ubezpieczeniem samochodu. Gdy sprawca uszkodzi własny samochód lub sam dozna obrażeń, nie otrzyma odszkodowania z tytułu polisy OC. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli kierowca spowodował wypadek będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych. W takim wypadku sprawca zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanym z własnej kieszeni.


Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie OC?

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Gdy umowa nie zostanie wypowiedziana pisemnie przynajmniej na jeden dzień przed upływem końca terminu jej zawarcia, polisa zostanie zawarta automatycznie na okres kolejnego roku. Ustawa, na drodze wyjątku, umożliwia ubezpieczenie pojazdów na krótsze okresy niż rok np. w przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów zarejestrowanych za granicą, pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych.


Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w następujących sytuacjach:

- gdy aktualna umowa ubezpieczenia OC dobiega końca,
- gdy kupujemy samochód,
- gdy wyrejestrowujemy pojazd.

Nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy trwania umowy należy złożyć wypowiedzenie – osobiście lub listownie (przez Pocztę Polską). Czasem ubezpieczyciel dopuszcza drogę mailową lub faks (należy się wcześniej upewnić, że dana firma ubezpieczeniowa akceptuje taką formę). Jeśli auto ma więcej niż jednego właściciela, na wypowiedzeniu muszą znaleźć się podpisy wszystkich właścicieli.


Jakie są kary za brak ważnego OC?

Od czasu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych kary za brak ubezpieczenia OC uzależnione są od wysokości płacy minimalnej. Systematyczny wzrost tej płacy powoduje więc, że kary za brak polisy także rosną. Na wysokość kary wpływa oczywiście długość okresu, przez który właściciel pojazdu mechanicznego nie posiadał ważnej polisy ubezpieczenia OC. W 2019 kara za brak OC samochodu osobowego wynosi:

- 4500 zł - jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni;
- 2250 zł - jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni;
- 900 zł - jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni.

Kierowca musi kupić ubezpieczenie OC dla zarejestrowanego pojazdu, nawet jeśli auto stoi nieużywane w warsztacie lub garażu.

O nas

Superpolisy.com.pl - znajdujemy najtańsze ubezpieczenia OC i dobre polisy AC w Twoim mieście.

Policz OC / AC

Kalkulator OC / AC