Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia OC

Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia OC

28/01/2013

Będąc właścicielami samochodów MUSIMY posiadać ubezpieczenie OC. Obowiązek ten wynika Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003.

W bieżącym roku Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych została znowelizowana. Zapomnienie o opłaceniu składki może nas drogo kosztować nawet jeśli nie spowodujemy szkody. Jeśli ociągamy się z opłaceniem składki OC ponad 2 tygodnie kara w myśl nowych przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych może wynosić 3000zł w przypadku właścicieli samochodów osobowych i 4500zł w przypadku właścicieli autokarów i samochodów ciężarowych. Jeśli zaś przy nieopłaconej polisie OC dodatkowo wyrządzimy szkodę konsekwencje będą jeszcze bardziej dotkliwe. Będziemy musieli nie tylko w całości pokryć odszkodowanie, ale też zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Fundusz Gwarancyjny.

Zakres ochrony

Zakres ochrony polisy OC odnosi się do szkód spowodowanych przez ubezpieczonego zarówno na osobie jak i na mieniu w momencie bezpośredniego poruszania się pojazdem jak również czasie:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu mechanicznego,
  • jego bezpośredniego załadunku lub rozładunku,
  • postoju lub zatrzymania pojazdu mechanicznego.

Innymi słowy zakład ubezpiecz niwy przejmuje na siebie odpowiedzialność za wyrządzone szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez właściciela pojazdu lub też osoby kierującej nim w momencie zdarzenia. Ubezpieczenie OC chroni nas nie tylko w związku z roszczeniami osób poszkodowanych, dotyczących uszkodzeń samochodów, pojazdów czy innego mienia, ale też w związku z roszczeniami dotyczącymi doznanego w wyniku wypadku uszczerbku na zdrowiu.

Musimy niestety wziąć pod uwagę takie skrajne przypadki, że ktoś w wyniku kolizji może nawet stracić życie lub też do końca życia poruszać się na wózku inwalidzkim. W tym wypadku to również zakład ubezpieczeniowy zajmuje się wypłatą odszkodowania do wysokości sumy gwarancyjnej, która w przypadku szkody wyrządzonej na osobie wynosi równowartość 5mln euro zaś w przypadku szkody wyrządzonej na mieniu 1mln euro.

Okres umowy

Umowa jest zawierana standardowo na okres 12 miesięcy i wchodzi w życie przy spełnieniu dwóch warunków: podpisaniu umowy ubezpieczenia OC i opłaceniu składki (lub chociaż pierwszej raty składki). Od umowy ubezpieczenia OC u danego ubezpieczyciela można odstąpić nie później jednak niż na 1 dzień przed zakończeniem trwania okresu umowy. Zgodnie z obecnymi przepisami można to zrobić zarówno bezpośrednio w oddziale danego towarzystwa ubezpieczeniowego jak też za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego lub Poczty Polskiej.

O nas

Superpolisy.com.pl - znajdujemy najtańsze ubezpieczenia OC i dobre polisy AC w Twoim mieście.

Policz OC / AC

Kalkulator OC / AC