Od 11 lutego 2013 nowe przepisy OC

Od 11 lutego 2013 nowe przepisy OC

13/02/2013

Nowe przepisy o OC zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązują od 11 lutego już wszystkich kierowców. Większość zmian jest na ich korzyść, a dotyczą przede wszystkim dodatkowych możliwości wypowiedzenia OC.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy można:

Odstąpić od umowy zawartej na odległość

Czyli w systemie direct (przez internet albo telefon). Za udzielony okres ochrony klient jest jednak zobowiązany zapłacić.

Wypowiedzieć umowę u agenta ubezpieczeniowego

Pod warunkiem, że agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz danego zakładu ubezpieczeń. Agent jako pośrednik może przyjąć wypowiedzenie umowy i przekazać je do ubezpieczyciela w odpowiednim terminie.

Wypowiedzieć OC w dowolnym momencie po zakupie pojazdu

Z polisy OC dotychczasowego właściciela nowy posiadacz samochodu może korzystać do końca okresu jej trwania (po uprzedniej rekalkulacji składki) lub w dowolnym momencie ją wypowiedzieć.

Wypowiedzieć umowę z przypadku podwójnego OC

Jeśli właściciel pojazdu posiada polisy OC w dwóch zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z nich została zawarta w trybie automatyzmu, może on wypowiedzieć umowę na piśmie.

Nie martwić się o automatyczne odnowienie przejętego ubezpieczenia OC

Jeśli nowy właściciel pojazdu zdecyduje się korzystać z dotychczasowej umowy OC zbywcy, będzie ona ważna do końca okresu ochrony i nie zostanie automatycznie przedłużona.

Powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni

Jest to powinność, którą powinien spełnić zbywca pojazdu. Jeżeli tego nie zrobi będzie solidarnie odpowiadać wobec ubezpieczyciela za zapłatę należnej składki.

Zwrot składki za każdy niewykorzystany dzień ochrony

Do tej pory zwrot składki przysługiwał za każdy pełny miesiąc nieudzielonej ochrony. Teraz ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu składki za każdy dzień, nawet bez żądania osoby uprawnionej do zwrotu.

Zapłacić wyższą karę za brak OC

Podstawą ustalenia kary jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Wysokość kary jest zależna od długości przerwy bez ubezpieczenia:

  • do 3 dni – 640 zł,
  • od 3 do 14 dni – 1600 zł,
  • powyżej 14 dni – 3200 zł.

O nas

Superpolisy.com.pl - znajdujemy najtańsze ubezpieczenia OC i dobre polisy AC w Twoim mieście.

Policz OC / AC

Kalkulator OC / AC